Άντληση και μεταφορές λυμάτων

Εξυπηρετούμε οικίες, εργοστάσια, δημόσιες υπηρεσίες, πλοία.

Αποφράξεις

Εξυπηρετούμε διαμερίσματα, πολυκατοικίες, εργοστάσια, δήμους, νομαρχίες, πλοία,νοσοκομεία κ.α.

Βιομηχανικά Απόβλητα

Μεταφορές λυμάτων βιομηχανικών αποβλήτων.

Λαλαούνης Αποφρακτική

Η εταιρεία Λαλαούνης ειδικεύεται στον τομέα της άντλησης και μεταφοράς λυμάτων από το 1970.

Επιπλέον Πληροφορίες.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ

Οικίες, εργοστάσια, πλοία, δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη και πιστοποιημένη στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων με αριθμό μητρώου 13696. Εξυπηρετούμε όλους του κωδικούς Ε.Κ.Α. Αναλαμβάνουμε μεταφορές βιομηχανικών αποβλήτων από όλη την Ελλάδα.

ΣΤΟΛΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Πάνω από 40 χρόνια εξυπηρετούμε πιστά την περιοχή της Αίγινας.

Θέλετε προσφορά από την εταιρεία μας;