Καθαρισμοί αποχετευτικών χώρων.

Καθαρισμοί αποχετευτικών σωλήνων όλων των διαμέτρων με πιεστικό μηχάνημα νερού.

Ειδικό μηχάνημα για καθαρισμό μεγάλων αγωγών με τηλεχειρισμό,πίεση 300bar για καθαρισμό λιπών,μπαζών, ριζών.

Διαθέτουμε βυτία 5 – 10 – 15 – 20 – 30 κυβικών

Αντλήσεις υδάτων από υπόγειους χώρους.

Καθαρισμοί στεγανών φρεατίων

Μεταφορές λυμάτων βιομηχανικών αποβλήτων.

Αποφράξεις: Εξυπηρετούμε διαμερίσματα, πολυκατοικίες, εργοστάσια, δήμους, νομαρχίες, πλοία,νοσοκομεία κ.α.

Άντληση και μεταφορά λημάτων: Εξυπηρετούμε οικίες, εργοστάσια, δημόσιες υπηρεσίες, πλοία.