Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη και πιστοποιημένη στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων με αριθμό μητρώου 13696.

Εξυπηρετούμε όλους τους κωδικούς ΕΚΑ.

Αναλαμβάνουμε μεταφορές βιομηχανικών αποβλήτων από όλη την Ελλάδα.