Διαθέτουμε ειδικό μηχάνημα για καθαρισμό μεγάλων αγωγών με τηλεχειρισμό,με πίεση 300bar για καθαρισμό λιπών, μπαζών, ριζών. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς αποχετευτικών δικτύων και αποχετευτικών σωλήνων όλων των διαμέτρων με πιεστικό μηχάνημα νερού καθώς και την συντήρηση του αποχετευτικού σας δικτύου.